Služby - Pojištění

Pojištění

Odpovědnost dopravce (zasílatele) je stanovena podle úmluvy CMR, která říká, že: „Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu zásilky anebo za její poškození, které vznikne od okamžiku převzetí zásilky k přepravě až do okamžiku jejího vydání.“.

Hranice odpovědnosti je úmluvou stanovena ve výši 8,33*SDR (Aktuální Kurz) Kč za 1 kg chybějícího (poškozeného) nákladu. Naše pojistka pokrývá ztráty až do 5 000 000 Kč, s přihlédnutím ke hmotnosti nákladu.

V případech kdy je hodnota nákladu vyšší, nebo je v nepoměru s jeho hmotností, nabízíme našim zákazníkům možnost zásilku připojistit až do výše 50 000 000 Kč.

Připojištění musí být sjednáno před započetím přepravy.

Více informací se dozvíte přímo u našich dispečerů.

+420 545 210 033
Pojištění - 1
Pojištění - 2
Pojištění - 3