Služby - Nebezpečný náklad - ADR a odpady

Nebezpečný náklad - ADR a odpady

Specializujeme se na transport nebezpečných věcí a látek dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Veškeré naše vozy jsou vybaveny požadovanou výbavou pro přepravu nebezpečných věcí v kusech (sudy, kartony, pytle, IBC kontejnery, bedny, …) a všichni naši řidiči jsou řádně školeni na pravidelných kurzech.

Přepravujeme ADR třídy: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.

Převážíme i odpady a máme povolení na jejich transport přes a do Německa, včetně nebezpečných.

Vysoká specializace na přepravu ADR nás přiměla z našich řad vyškolit Poradce ADR, aby zůstala zachována 100% profesionalita.+420 545 210 033
Nebezpečný náklad - ADR a odpady - 1
Nebezpečný náklad - ADR a odpady - 2
Nebezpečný náklad - ADR a odpady - 3