Cookies

Společnost DOS Brno s.r.o. používá pouze základní cookies zajišťující chod webu přičemž jedinou výjimkou z pravidla je měření návštěvnosti přes Google Analytics. Uživatel je pro použití vyzván principem opt-in čímž je splněna litera zákona.


Google analytics využívá tato cookies

Název cookie

Poskytovatel

Účel

Právní titul

Doba trvání

Typ

_ga

www.google-analytics.com

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání stránky

Oprávněný zájem na zlepšování fungování stránky

2 roky

HTTP

_gat

www.google-analytics.com

Používáno Google Analytics ke kontrole požadavků

Oprávněný zájem na zlepšování fungování stránky

1 den

HTTP

_gid

www.google-analytics.com

Registrace unikátního ID k vygenerování statistických dat o používání stránky

Oprávněný zájem na zlepšování fungování stránky

1 den

HTTP